top of page
Firemní jazykové kurzy

Nabízíme firemní jazykové kurzy na míru, a to v podobě skupinové či individuální výuky.

Maximálně se přizpůsobíme Vašim požadavkům, potřebám a časovým možnostem.

 

Vypracujeme studijní plán přesně na míru. Tento plán je schvalován metodičkou naší školy, která po celou dobu kurzu sleduje průběh studia a plnění studijního plánu.

Naši lektoři jsou vybíráni na základě náročného přijímacího řízení. Jsou vždy kvalifikovaní, absolvovali zahraniční pobyt a mají dlouhodobé zkušenosti s výukou. Účastní se metodických a jiných školení a neustále rozvíjejí své jazykové dovednosti.

Image by Brooke Cagle

Poskytujeme kurzy obecného i odborného jazyka (právo, finance, IT, obchod, lékařství, personalistika, administrativa aj.).

Naše jazyková škola nabízí výuku všech románských jazyků, ale také angličtiny a dalších. Specialitou je čeština pro cizince se zprostředkovacím románským jazykem.

Image by Campaign Creators
Zajistíme:
  • vstupní analýzu znalostí a následné rozřazení studentů do skupin
  • průběžné a závěrečné testování a hodnocení studentů
  • sestavení učebních plánů na míru
  • příprava na jazykové certifikáty
  • pravidelné monitorování a dokumentaci výuky, sledování docházky
  • online systém pro efektivní a jednoduché sledování výuky
Pro informace o kurzech na míru pro Vaši firmu využijte náš kontaktní formulář.

Děkujeme za odeslání!

bottom of page