top of page

Kurzy a možnosti studia

Španělština, italština, francouzština, portugalština a čeština pro cizince, a také angličtina.
Už víte, jaký se chcete učit jazyk, ale nevíte v jaké formě? Senso unico Vám nabízí hned několik možností.
Nezapomeňte, že u nás můžete kurzy různě kombinovat.
woman Reading

Naše jazyková škola nabízí výuku pro jednotlivce a soukromé skupinky.

Image by Parker Whitson

Chcete se učit v pohodlí domova nebo kanceláře? Odjíždíte na služební cestu…

management Meeting

Nabízíme firemní jazykové kurzy na míru, a to v podobě skupinové či individuální výuky.

Studijní skupina

Senso unico pravidelně vypisuje jazykové kurzy pro veřejnost.

Jak učíme - metoda

Ve shodě s předními odborníky na výuku jazyků učíme podle komunikativní metody, která spojuje výhody dílčích metod a rozvíjí všechny dovednosti studenta. Nezapomínáme ani na vhledy do kultury a reálií. Nemůže se tak stát, že byste uměli spoustu slovíček a gramatiky, ale nebyli si schopni ani objednat jídlo v restauraci.

V hodinách proto vhodně kombinujeme:

  • práci s českými i zahraničními učebnicemi

  • výklad nové látky (přehledně a srozumitelně)

  • interaktivní pomůcky

  • gramatická cvičení s větami a s texty odrážejícími realitu

  • smysluplnou práci s videem

  • překladová a drilová cvičení

  • řízenou konverzaci

  • poslechová cvičení (na výslovnost, přízvuk, porozumění mluvenému jazyku, písničky, pohádky, zprávy z medií a další)

  • četbu (zjednodušená četba, skutečné knihy a časopisy, noviny)

Rozdělení kurzů podle jazykových úrovní vychází ze SERR (Společného evropského referenčního rámce), který přesně definuje schopnosti a dovednosti studenta na jednotlivých úrovních. Detailní popis úrovní naleznete zde.

 

Pokud si nejste jisti, do kterého kurzu se zapsat, rádi Vám poradíme.

Nejen u individuálních, ale i u kurzů pro veřejnost sestavuje lektor výukový plán podle konkrétních potřeb daných studentů. Tento plán obsahuje kompletní program kurzu – gramatickou náplň, konverzační témata a slovní zásobu. v případě, že se střídá český lektor a rodilý mluvčí, na tvorbě výukového plánu spolupracují.

bottom of page